Публикации с етикет ‘ЧЕПАРЕ’

postheadericon Сафрид

+(reset)-

Сафрид (Trachurus) е род хищни соленоводни пасажни риби от семейство сафридови. Съществуват над 15 вида, които са разпространени в Атлантическия океан, Тихия океан, Индийския океан ,в Черно, Мраморно и Азовско море . В Черно море се среща подвида Trachurus mediterraneus ponticus (Черноморски сафрид), който се храни с хамсия, цаца, попчета и ракообразни,а по-дребните с зоопланктон. На дължина достига до 25 см. и тегло до 100 гр. Сафрида е стадна пасажна риба. Сребриста, с тъмнозеленикав синеещ се гръб. Голяма глава с уста с мощна челюст със ситни зъбки.Живее до 15 години. Съзрява полово на 2 години.
Различава се от средиземноморския сафрид по: по-големия брой и по-малките по размери костни шипчета покриващи страничната линия; по-късата странична линия, по-късите гръдни перки.
Риболов: Сафридът е любим обект за любителски морски риболов. Най-атрактивен е начинът да се търси НА ЧЕПАРЕ, като типичният сезон за това удоволствие е август – октомври. Такъмът е телескоп между 4–6 метра дължина с чувствителен, но пъргав връх. Макарата поне среден клас и надеждност, защото замятанията и придърпването не са едно и две. Чепаретата са с по 8–10 куки и удължена като пилкер тежест в долния край. Дължината им е около 1,2 – 1,5 метра, майката е 0,20, а поводите са 0,10 – 0,15. Куките са от малките номера №9–№13 със ситни, обикновено светли перца. Лови се или от брега – най-добре от кей или издаден навътре в морето нос, или от лодка. И в двата случая техниката се усвоява за 10 минути дори от новаците. Замята се здраво навътре. С отворен бигел се изчаква потъването на чепарето и се започва придърпването му с пръта. Правят се паузи, след което придърпаното влакно се обира с макарата. Ударите на сафрида се усещат като прогресивно натежаване на линията. Ако обаче не ни се обади сафрид от десетина замятания – променяме сектора или изчакваме малко. Когато удари обаче, се действа стегнато и бързо, защото ятото може да ни отмине. В добър ден 4–5 кила могат да се извадят и само за два часа въртене.